Stap 1. Inventariseren

MANTEL SUPPORT maakt een inventarisatie van de transportbehoefte(s). Gesprekken met alle betrokken medewerkers moeten leiden tot de juiste specificatie. Alle aspecten komen aan bod, waaronder de keuze tussen enerzijds eigen vervoer en anderzijds het uitbesteden van transport of diensten.

  1. 1Technische specificatie: Gewichten, laadvermogen, laadvolume en afmetingen. Welk merk heeft de beste specificatie.
  2. 2Financieel: Welke budgetten zijn er beschikbaar, kostprijsberekening, hoe zijn de prijzen en condities per merk, welke subsidies zijn er beschikbaar, hoe kunt u het voertuig activeren, moet u kopen of leasen en welke verzekering is het best dekkend.
  3. 3Fiscaal: Hoe zit het met btw en bpm, wanneer en hoe groot is de fiscale bijtelling, welke financieringsvormen zijn er en hoe activeer je een bedrijfsauto op de balans.
  4. 4 Wetgeving: Hier spelen de volgende zaken een rol: Gewichten, aslastberekeningen, laadvermogens, afmetingen, milieu- en euronormen, ontheffingen, tachograafplicht, vignetten, kilometerheffingen en het opleidingsniveau van uw chauffeurs.
  5. 5Onderhoud: Voert u zelf het onderhoud uit of sluit u een onderhoudscontract. Tegen welke condities doet u dat.
  6. 6Inruil: Wat zijn de oude voertuigen werkelijk waard. Gaat u inruilen of zelf verkopen.

Wat zijn de 3 stappen waarbij MANTEL SUPPORT u kan begeleiden?

MANTEL SUPPORT

Hoofdstraat 50
2171 AT Sassenheim

Telefoon: 06-53147642
E-mail: w.mantel@mantelsupport.nl
contactformulier

KvK: 28044256